Achtergrondfoto Van Zutphen Economisch Advies

Sociale domein & wijkaanpak


Wat zijn de voordelen van het terugdringen van voortijdige schooluitval? Hoe kan de veiligheid op straat worden verbeterd? Welke maatregelen zijn nodig om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren? Hoe voorkomen we dat mensen in de armoede terecht komen? Hoe vergroot is het maatschappelijke rendement van mijn investering?

Inhoudelijke uitdagingen, die met de huidige druk op de budgetten, steeds belangrijker worden. In het verlengde hiervan worden andere vraagstukken steeds relevanter, waaronder:
  • Bereiken wij de gestelde doelen van het project? Wat zijn de te verwachten effecten van mijn project?
  • Waarin zouden wij moeten investeren? Of andersom gesteld: met welke projecten zouden wij gegeven de bezuinigingen juist moeten stoppen?
  • Wegen de baten op tegen de kosten van het project? Bij wie komen de baten van het project terecht? En wie dragen de kosten?

In het sociale domein is het niet altijd mogelijk om een eenduidig antwoord te geven op deze vragen, omdat er niet altijd informatie is over de effecten. Een volledige kosten-batenanalyse is dan ook niet in alle gevallen zinvol in het sociale domein. Toch blijkt het in de praktijk wel mogelijk te zijn om meer grip te krijgen op dit type vraagstukken aan de hand van de zogenaamde KBA Lite. De KBA Lite is een kwalitatieve kosten-batenanalyse.


Van Zutphen Economisch Advies is gespecialiseerd in het beantwoorden van dit soort vragen. Enerzijds is in het verleden (als consultant bij ECORYS) meegewerkt aan de Handleiding voor kosten-batenanalyses in het sociale domein en diverse maatschappelijke kosten-batenanalyses in het sociale domein (bijvoorbeeld voor voortijdig schoolverlaten of justitiële interventies), anderzijds is meegewerkt aan diverse KBA Lite studies.

Onze aanpak onderscheidt zich doordat wij de laatste wetenschappelijke inzichten (uit de relevante beleidstheoriën) kunnen vertalen naar praktische hands-on oplossingen.