Achtergrondfoto Van Zutphen Economisch Advies

ICT & e-overheid


Hoe kan door de inzet van ICT onze dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren? Is het mogelijk om efficiënter te gaan werken dankzij e-oplossingen? Welke mogelijkheden zijn er om de administratieve lasten en de regeldruk te verminderen? Hoe zorgen wij ervoor dat veelbelovende initiatieven voor samenwerking tussen verschillende organisaties ook daadwerkelijk worden opgestart? Wat betekent de invoering van de basisregistraties voor onze organisatie? Wat zijn de mogelijkheden om de interactie met burgers te verbeteren? Wat doet de elektronische overheid voor onze efficiency? Vragen die centraal staan bij het realiseren van de ambities van de e-overheid.

Het gaat hier vaak om complexe projecten, waarbij het verschil tussen succes en falen al bepaald kan worden in de fase van de strategische besluitvorming. Denk aan projecten die niet doorgaan, omdat onvoldoende duidelijk is waar de kosten en baten terecht komen. Voor een succesvolle start is het dan ook interessant om al vanaf het begin na te denken over de antwoorden op vraagstukken zoals:
  • Wat zijn de voordelen van de implementatie van de ICT-oplossingen? Waar komen deze voordelen terecht? En wegen deze baten op tegen de kosten?
  • Wat heeft de uitvoering van ons project voor gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening? Wat doet het met de efficiëntie van de organisatie? En wat betekent  dit voor de administratieve lasten en regeldruk?
  • Wat is een redelijk verdelingssleutel voor de financiering gebaseerd op de kosten en baten van de deelnemende organisaties?

Van Zutphen Economisch Advies is gespecialiseerd in het beantwoorden van de hierboven gestelde vragen. Hiervoor maken wij gebruik van diverse instrumenten. Allereerst kunnen wij door het opstellen van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) een totaalbeeld schetsen van de aantrekkelijkheid van het ICT project.

In het verleden is onder meer meegewerkt aan de Kosten-batenanalyse van de Basisregistratie Ondergrond en een studie naar de Financiële en organisatorische consequenties van plaatsonafhankdelijke dienstverlening. Meer in het bijzonder is het ook mogelijk om de gevolgen voor de administratieve lasten of regeldruk door te rekenen of om een inhoudelijke scan uit te voeren van de kwaliteit van de elektronische dienstverlening.

Onze aanpak onderscheidt zich doordat wij de laatste wetenschappelijke inzichten kunnen vertalen naar praktische hands-on oplossingen.