Achtergrondfoto Van Zutphen Economisch Advies

Gebiedsontwikkeling


Integrale gebiedsontwikkeling heeft betrekking op de inrichting van de ruimte met diverse functies in hun onderlinge samenhang. Functies als infrastructuur, woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen, voorzieningen, leisure, natuur, water, recreatie, enzovoorts.

Referenties Frank van Zutphen MKBA gebiedsontwikkeling Centraal hierbij staat de ontwikkeling van functies in hun onderlinge samenhang, waarbij synergievoordelen een belangrijk sturend element zijn. Complexe projecten met complexe vragen, zoals:
  • Welke effecten kunnen worden gerealiseerd door de uitvoering van het project?
  • Wegen de baten op tegen de kosten? Of: draagt het project bij aan de maatschappelijke welvaart?
  • Moeten wij het project in deze vorm uitvoeren of is het verstandiger om voor een ander alternatief te kiezen?
  • Zijn er mogelijkheden voor optimalisatie?
  • Wat kan door de markt worden opgepakt en waar moet de overheid bijspringen?
De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MBKA) is een interessant hulpmiddel bij het beantwoorden van de bovengenoemde vragen.


Van Zutphen Economisch Advies is gespecialiseerd in het opstellen van MKBA's voor gebiedsontwikkelingsprojecten. Zo is mee geschreven aan de Werkwijzer MKBA van integrale gebiedsontwikkeling, waarin de uitgangspunten van de OEI-leidraad zijn vertaald naar gebiedsontwikkelingsprojecten. Daarnaast is in het verleden (als consultant bij ECORYS) een groot aantal MKBA's in het ruimtelijke domein opgesteld, die in de bovenstaande kaart zijn weergegeven.

Onze aanpak onderscheidt zich doordat wij de laatste wetenschappelijke en methodologische inzichten kunnen vertalen naar praktische hands-on oplossingen.