Achtergrondfoto Van Zutphen Economisch Advies

Social Return on Investment (SROI)


Met behulp van de social return on investment (SROI) methodiek kan het financiële en sociale rendement van investeringen zichtbaar worden gemaakt. De SROI is ontwikkeld vanuit de wens voor bedrijven en projecten om afwegingen niet zuiver op financiële gronden plaats te laten vinden, maar ook sociale afwegingen een plaats te geven in de investeringsbeslissingen.

Zo is voor woningcorporaties niet alleen het financiële rendement van belang, maar ook het realiseren van sociale doelen voor de bewoners in de wijk (of het maatschappelijk rendement van een investering). En vanuit de sterk toegenomen aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is het voor bedrijven ook belangrijk om naast profit ook aandacht te besteden aan de elementen people & planet. De SROI voorziet in deze behoeften.

Met een SROI kunt u antwoorden krijgen op de volgende vragen:
  • Welke sociale doelstellingen worden bereikt met mijn project?
  • Wat zijn de sociale opbrengsten van mijn project? En hoe verhouden deze zich tot de financiële opbrengsten?
  • Welke (sociale) effecten zullen worden gerealiseerd? En wat hebben deze voor impact op de maatschappij?

Van Zutphen Economisch Advies is als geen ander in staat om een SROI voor u op te stellen. Dankzij onze ruime ervaring met zowel het instrument als met projecten in het sociale domein kunnen wij meerwaarde bieden. Onze aanpak onderscheidt zich doordat wij de laatste wetenschappelijke inzichten kunnen vertalen naar praktische hands-on oplossingen.

En wanneer het niet mogelijk is om sociale effecten in euro's uit te drukken, dan zijn wij vaak in staat om meer grip op de effecten te krijgen. Bijvoorbeeld door een onderscheid te maken naar fysieke effecten en welvaartseffecten.  Een voorbeeld: Fysieke effecten zijn het aantal werkplaatsen voor werklozen dat door een project ontstaat. Welvaartseffecten zijn vervolgens de voordelen hiervan voor de voormalig werklozen (zoals meer inkomen, een toename van de employability, werkvreugde) en voor de maatschappij (lagere uitkeringen).