Achtergrondfoto Van Zutphen Economisch Advies

Administratieve lasten & regeldruk


Regeldruk hangt samen met de mate waarin burgers, bedrijven en instellingen last hebben van (de uitvoering) van regelgeving door de overheid. Denk aan de tijd dat het kost om een paspoort aan te vragen. Of aan de gegevens die bedrijven aan moeten leveren aan de overheid. Of aan de tijd die verpleegkundigen niet aan zorg van hun patiënten kunnen besteden, omdat zij formulieren in moeten vullen. Bij last gaat het dan enerzijds om tijd & geld en anderzijds om irritatie. Het is mogelijk om de administratieve lasten en regeldruk te meten. Van Zutphen Economisch Advies heeft uitgebreide ervaring met deze metingen.

Administratieve lasten

Administratieve lasten zijn de kosten om te voldoen aan informatieverplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid. Richtlijnen voor het meten van de administratieve lasten zijn te vinden in de handleiding "Meten is weten II". Administratieve lasten voor bedrijven worden uitgedrukt in euro's en administratieve lasten voor burgers worden veelal uitgedrukt in uren. De vermindering van de administratieve lasten is vaak een belangrijke reden (of maatschappelijke baat) voor het starten van ICT projecten.

Van Zutphen Economisch Advies kan u adviseren over de gevolgen van verbetering van de dienstverlening voor de administratieve lasten en kan in kaart brengen hoe groot de voordelen voor burgers, bedrijven en instellingen zijn van deze wijzigingen.
 

Regeldruk

Regeldruk is een breder begrip dan administratieve lasten. Zo valt onder de regeldruk ook de irritatie die het resultaat is van regelgeving. Het sturen op de vermindering van irritatie heeft als resultaat dat burgers en bedrijven de vermindering van de regeldruk aan den lijve ondervinden. En zo wordt bij regeldruk niet alleen naar regelingen van de overheid gekeken, maar ook naar papierwerk vanwege interne regels of van regels van andere instanties.

In het verleden is (als consultant bij ECORYS) onder meer studies bijgedragen aan een studie naar de regeldruk van professionals in de zorg, een proefmeting van de overige nalevingskosten van het Bouwbesluit en een integrale meting van de regeldruk in het onderwijs. In 2011 is ook meegewerkt aan de vervolgstudie naar de ontwikkeling van de regeldruk voor OCW-instellingen over de periode 2004 - 2010 en het administratieve lastenonderdeel binnen de Evaluatie van de Energie Investeringsaftrek.

Van Zutphen Economisch Advies kan u ondersteunen bij het in kaart brengen van de effecten van beleidswijzigingen en wijzigingen in de dienstverlening voor de regeldruk.