Achtergrondfoto Van Zutphen Economisch Advies

Business Case


Een business case is een gestructureerd overzicht van de kosten en opbrengsten van een project. Van oudsher kijkt de business case naar de financiële kosten en opbrengsten vanuit het perspectief van de organisatie. Dit geeft twee verschillen weer met de maatschappelijke kosten-batenanalyse, waarin wordt gekeken naar alle kosten en opbrengsten vanuit het perspectief van de gehele maatschappij. De business case is één van de belangrijke bouwstenen voor de maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Een business case geeft inzicht in de zakelijke rechtvaardiging van een project. Is het verstandig (vanuit de organisatie bezien) om te investeren in een project? Daarnaast is een goede business case ook een heel krachtig projectmanagement instrument. Niet voor niets is de voortdurende zakelijke rechtvaardiging van het project één van de principes van PRINCE2.

Al vanaf de opstartfase van een project is het interessant om een business case op te stellen. Naarmate het project meer volwassen wordt, groeit de business case mee. De business case kan op alle belangrijke beslismomenten de (financiële, maar ook niet-financiële!) informatie geven, die nodig is voor het maken van deze beslissingen. Beslissingen zoals: is het verstandig om door te gaan met het project of voor welk alternatief moeten we kiezen? En ten tijde van de uitvoering van het project is de business case een waardevol instrument voor beheersing van de resultaten en de kosten. De business case heeft verschillende functies in verschillende projectfasen en is dan ook een levend document!

Business Case voor ICT en e-overheidsprojecten

Zeker voor ICT projecten bij de overheid is een goede business case cruciaal. De ervaring leert dat projecten succesvoller zijn, wanneer er een goede business case ten grondslag ligt aan het project. Resultaten en kosten kunnen met een goede business case beter beheerst worden.

Van Zutphen Economisch Advies heeft ruime ervaring met het opstellen van business cases voor ICT projecten. Zo is (als consultant bij Ecorys) onder meer meegewerkt aan het opstellen van de business case voor Antwoord voor Bedrijven en meegeschreven aan het hoofdstuk Mensen en Middelen van de Handreiking implementatie Basisregistraties Adressen en Gebouwen.

Van Zutphen Economisch Advies kan u op meerdere manieren bijstaan bij business cases voor ICT projecten:
  • Opstellen van de business case of ondersteuning daarin. U moet een business case opstellen, maar weet niet waar te beginnen? Of: U heeft behoefte aan een gedegen business case voor uw complexe en ambitieuze ICT project? Wij kunnen u hierbij ondersteunen en onze ervaring met vergelijkbare ICT projecten inzetten voor uw business case. Daarmee geven wij een positieve impuls aan de kwaliteit van de business case en aan de kwaliteit van de besluitvorming. Een goede business case kan ook voorkomen dat discussies vooral over de business case gaan en niet over het project zelf, waardoor processen onnodig veel vertraging op kunnen lopen. Tot slot heeft onze ervaring geleerd, dat het erg gewaardeerd wordt om een financiële sparring partner te hebben, die u direct de gevolgen voor kosten en baten kan laten zien van te maken inhoudelijke keuzes.
  • Beoordeling of second-opinion van uw business case. U heeft behoefte aan een frisse blik om de business case voor uw project te versterken? Of u heeft behoefte aan een toetsing van een business case van anderen? Zijn uitgangspunten reëel? Zijn alle risico’s wel voldoende benoemd en becijferd in de business case? Ook bij dit soort vragen kunnen wij u van dienst zijn.