Achtergrondfoto Van Zutphen Economisch Advies

Producten & diensten


Van Zutphen Economisch Advies houdt zich bezig met economische analyses voor de rijksoverheid en gemeenten. Wij zijn in het bijzonder gespecialiseerd in (economische) projectbeoordelingen. Instrumenten die wij daarvoor gebruiken zijn de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en de social return on investment (SROI). Specifieker kunnen wij ook metingen van de administratieve lasten & regeldruk verrichten.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

In een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) worden alle maatschappelijke kosten en baten van een project of van voorgenomen beleid voor de samenleving als geheel in kaart gebracht. De MKBA is daarmee een hulpmiddel voor de besluitvorming van de overheid. Vragen waar een MKBA antwoorden op kan geven zijn bijvoorbeeld:
  • Is het verstandig om een project uit te voeren?
  • Wat zijn de effecten van mijn project?
  • Welk alternatief heeft de voorkeur?
  • Bij wie komen de kosten terecht? En bij wie de baten?
Zie hier voor meer informatie over de MKBA.

Business Case

Een business case is een gestructureerd overzicht van de kosten en opbrengsten van een project. Van oudsher kijkt de business case naar de financiële kosten en opbrengsten vanuit het perspectief van de organisatie. De business case heeft een functie voor / als:
  • de zakelijke rechtvaardiging van een project
  • instrument voor projectmanagement & kostenbeheersing
Ga hier naartoe voor een nadere toelichting op de business case.

 

Social return on investment (SROI)

Met behulp van de social return on investment (SROI) methodiek kan het financiële en sociale rendement van investeringen zichtbaar worden gemaakt. Een SROI is vergelijkbaar met de MKBA, maar een SROI is in het bijzonder bedoeld voor projecten en instellingen met een financiële en een maatschappelijke doelstelling. Kijk hier voor nadere info over de SROI.

Administratieve lasten & regeldruk

Regeldruk hangt samen met de mate waarin burgers, bedrijven en instellingen last hebben van (de uitvoering) van regelgeving door de overheid. Denk aan de tijd dat het kost om een paspoort aan te vragen. Of aan de gegevens die bedrijven aan moeten leveren aan de overheid. Klik hier voor aanvullende toelichting op administratieve lasten en regeldruk.