Achtergrondfoto Van Zutphen Economisch Advies
Hoe kunnen we de nadelige maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingen zo veel mogelijk beperken?"
Wat zijn de te verwachten baten van deze investering door de overheid? En wegen deze voordelen voor de maatschappij wel op tegen deze kosten?"
Moeten wij ons geld investeren in dit project of is het toch beter om ons budget op een andere manier te besteden?"

Voor dit soort vragen bent u bij ons aan het juiste adres.

Van Zutphen Economisch Advies houdt zich bezig met economische analyses voor de rijksoverheid en gemeenten. Wij zijn in het bijzonder gespecialiseerd in (economische) projectbeoordelingen. Instrumenten die wij daarvoor gebruiken zijn onder meer de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), de business case en de social return on investment (SROI). Dankzij onze adviezen worden ambtenaren ondersteund bij het maken van hun beleidskeuzen.

In onze analyses kan zowel worden gekeken naar de effectiviteit van uw projecten ("bereiken wij onze doelen… ") als naar de efficiency van de uitvoering van die projecten ("… op een goedkope manier?"). Bij deze analyses zijn de euro’s uiteraard belangrijk, maar wij besteden nadrukkelijk ook altijd veel aandacht aan de zachtere menselijke elementen, die meegewogen moeten worden in de beslissing.

Het fundament onder onze adviezen wordt gevormd door een stevige kennis van de economische wetenschap. Maar uiteraard hebben wij ook oog voor andere invalshoeken en werkelijkheden. Ons streven is altijd om complexe vragen naar de kern terug te brengen, zonder afbreuk te doen aan diezelfde complexiteit. Zodat wij praktische hands-on oplossingen kunnen bieden, waar u als klant mee geholpen bent.

Kijk voor meer informatie over onze werkvelden ICT & e-overheid, gebiedsontwikkeling en sociale domein & wijkaanpak en over onze producten & diensten. Of ga direct door naar de MKBA database, waarin alle op het internet beschikbare kosten-batenanalyses zijn opgenomen.